Ο κάθε μαθητής αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζεται κ από εμάς. Ο υπεύθυνος Παιδαγωγός του κάθε τμήματος φροντίζει έτσι ώστε οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί με την επίδοση του μαθητή ή τον εντοπισμό δυσκολιών να ενημερώσει άμεσα τη διεύθυνση και τους γονείς.

Καθημερινή προετοιμασία σχολικών μαθημάτων

Προετοιμασία ξένης γλώσσας (Αγγλικά-Γερμανικά-Γαλλικά)

Συνεργασία με έμπειρους Παιδαγωγούς Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συνολική εποπτεία της σχολικής προόδου του μαθητή

Βοηθητικό υλικό σε όλα τα μαθήματα

Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης

Προετοιμασία σχολικών διαγωνισμάτων

Κάλυψη κενών προηγούμενων ετών