Η Μελέτη προσφέρει σε κάθε νέο μαθητή και μαθήτρια τη δυνατότητα ενός δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας. Ο μαθητής γνωρίζει το εκπαιδευτικό μας προσωπικό και παρακολουθεί τον τρόπο διδασκαλίας και μελέτης του κέντρου μας. Με αυτόν τον τρόπο δίνετε και σε εμάς η δυνατότητα να γνωρίσουμε το ίδιο το παιδί και τις μαθησιακές του ιδιαιτερότητες. Το δοκιμαστικό μάθημα δεν αποτελεί δέσμευση για τους γονείς και μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από προσωπικό ραντεβού με τη διεύθυνση του κέντρου μας.