Στόχος της Μελέτης είναι να απαλλάξουμε την οικογένεια από το άγχος του καθημερινού διαβάσματος για το σχολείο και να επιτρέψουμε στους γονείς να αφιερώσουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους. Ο μαθητής αξιοποιεί όσο χρόνο του χρειάζεται για να μελετήσει χωρίς πίεση. Ο διδάσκοντας βρίσκεται πάντα δίπλα του να εξηγήσει, να διορθώσει, να συμβουλέψει, ποτέ όμως να επιλύσει ο ίδιος την άσκηση. Η Μελέτη επικεντρώνεται στην καλή διάθεση και ψυχολογία του παιδιού, δίνοντάς του κίνητρο να αγαπήσει το διάβασμα και τη γνώση.